015/7517-178 | 063/444-177

Većina Evropskih zemalja glasala protiv GMO biljaka

Većina Evropskih zemalja glasala protiv GMO biljaka

Većina Evropskih zemalja glasala protiv GMO biljaka

Evropska unija ima drugačije gledište na GMO uzgoj u odnosu na Ameriku. Trenutno se samo jedna GMO žitarica gaji u Evropi i protivnici prema njoj i novim biljkama su jaki.

Prošle nedelje su Evropske nacije glasale o dve nove potencijalne GMO biljke. Po pravilima evropskih nacija glasanje je bilo upečatljivo.

Svaka zemlja ima glas, ali kako bi predlog bio prihvaćen, podrška mora da bude od zemalja koje čine barem 65% ukupne evropske populacije, u pitanju je mera koju ograničava menje naseljene zemlje da kontolišu glasove.

Ovo konkretno glasanje se odnosilo na dve nove GMO biljke: Pionirov 1507 i Syngenta Bt11. Obe su projektovane da proizvode svoje sopstvene pesticide i kako bi se oduprli postojećim pesticidima.

Većina Evropskih zemalja je glasala protiv toga da se ove biljke uzgajaju u Evropi, ali ne dovoljno da dostignu 65%. Odluka je sada na predsedniku Jean-Claude Junkeru, koji je na toj poziciji od 2014 godine.

Neke GMO biljke trenutno imaju dozvolu za uvoz u Evropsku uniju ali se retko koriste za hranu namenjenu ljudima zahvaljujući čvrstoj opoziciji.